ONS PRIVACYBELEID

De www.wevgotya.com’s website is eigendom van wevgotya bv.

Ons privacybeleid bepaalt hoe we de informatie verwerken die is verzameld door www.wevgotya.com, die ook de redenen aangeeft waarom we bepaalde persoonlijke gegevens over je moeten verzamelen. Het is dus belangrijk dat u dit privacybeleid leest voordat u de www.wevgotya.com’s website gebruikt of gebruik maakt van Wevgotya’s diensten. Wij zorgen voor uw persoonlijke gegevens en we zullen de vertrouwelijkheid en veiligheid hiervan garanderen.

Persoonlijke informatie die we verzamelen:

Wanneer u de site www.wevgotya.com bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, inclusief informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone, en enkele van de geïnstalleerde cookies op uw apparaat. Bovendien verzamelen we tijdens het browsen op de site informatie over de individuele webpagina’s of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de site hebben verwezen en hoe u met de site omgaat. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als ‘Apparaatgegevens’. Bovendien kunnen we de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt (inclusief naam, achternaam, adres, betalingsinformatie, enz.) verzamelen tijdens de registratie om aan de overeenkomst te kunnen voldoen.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Onze topprioriteit is de beveiliging van klantgegevens, en als zodanig kunnen we slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen zoveel als absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie vast te stellen over het gebruik van de website. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd dat het een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren. U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder enige informatie vrij te geven, waardoor iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter enkele functies van de website wilt gebruiken, of als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere details wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kunt u ons persoonlijke gegevens verstrekken, zoals uw e-mailadres, voornaam, achternaam, woonplaats, organisatie, telefoon nummer… U kunt ervoor kiezen om geen persoonlijke gegevens te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies van de website. U kunt bijvoorbeeld onze nieuwsbrief niet ontvangen of rechtstreeks vanaf de website contact met ons opnemen. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen via info@wevgotya.com.

De persoonsgegevens die we verzamelen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van een overeenkomst: correct uitvoeren van de overeenkomst; het opstellen van facturen en facturatiegegevens; klantenservice (zodat we u snel kunnen bijstaan bij vragen of problemen); het uitvoeren van kredietcontroles en het onderzoeken, voorkomen en tegengaan van fraude.

 2. Direct marketing: nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, .. versturen naar prospecten. Hiervoor kunt u zich uiteraard steeds uitschrijven.

 3. Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming: het verbeteren van onze dienstverlening, het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties,… (waarvoor u zich uiteraard steeds kunt uitschrijven) aan prospecten en/of klanten; het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten; het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering; het bewaren van persoonsgegevens om aanwezigheid of deelname aan evenementen te registreren.

 4. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen: bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding.

U bent niet verplicht om uw gegevens met ons te delen. Hou er wel rekening mee dat als u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dat we u mogelijk niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.​

Met wie delen we de persoonsgegevens?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij deze contractueel verbonden zijn aan Wevgotya bv of in opdracht of onderaanneming van Wevgtoya bv werken. Het spreekt voor zich dat Wevgotya bv met deze partijen afspraken maakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens.

In bepaalde wettelijke gevallen zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens zo lang als noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden. Deze termijnen variëren aangezien ze afhankelijk zijn van het doeleinde, maar ook van het soort persoonsgegevens.

Rechtsgrond van de persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst gebeurt om, op verzoek van de betrokkene, maatregelen te nemen voor de sluiting van de overeenkomst.

De verwerking van de persoonsgegevens voor de direct marketing gebeurt op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor het functioneren van de onderneming is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en alleen wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene)

De verwerking van persoonsgegevens kan ook plaatsvinden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan onze onderneming moet voldoen.

Uw rechten:
Als je uit Europa komt, heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:

 • Het recht om geïnformeerd te worden .
 • Het recht op inzage.
 • Het recht op rectificatie.
 • Het recht om te wissen.
 • Het recht op beperking van een verwerking die op u betrekking heeft.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Het recht om toestemming in te trekken.
 • Het recht om teen klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit.
 • Het recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Als u dit recht wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Bovendien, als u uit Europa komt, merken we op dat we uw informatie verwerken om te voldoen aan contracten die we mogelijk met u hebben (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de site), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven vermeld zijn. Hou er bovendien rekening mee dat uw informatie mogelijk buiten Europa wordt overgedragen, inclusief Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites:
Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Hou er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke andere websites of de privacypraktijken van derden. We raden u aan om hiervan bewust te zijn wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die mogelijk persoonlijke informatie verzamelt.

Informatiebeveiliging:
We beveiligen informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We nemen redelijke administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens onder onze controle en bewaring. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd.

Cookies

Wevgotya bv gebruikt cookies* op de website. Wij gebruiken deze cookies om uw ervaring te verbeteren en om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

* cookies = kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer opgeslagen worden en ons toelaten bepaalde inlichtingen te registreren (vb. taalkeuze, duur van uw bezoek,…)

Contactinformatie:
Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid, of als u contact met ons wilt opnemen over enige kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke informatie, kunt u een e-mail sturen naar info@wevgotya.com.